Bỏ thuốc lá từ nguồn chính thức | Những hình ảnh được tiết lộ!

Tôi không cung cấp tư vấn y tế. Trọng tâm của tôi là giúp mọi người bỏ thuốc lá. Tôi không muốn bạn đau khổ và không muốn ai phải chịu đựng.

Trang web này chứa nhiều loại sản phẩm khác nhau tuyên bố là hỗ trợ trong việc bỏ hút thuốc. Một số người đã tuyên bố là có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự thôi thúc hút thuốc, trong khi những người khác tuyên bố sẽ giúp đỡ với các triệu chứng thực thể của việc hút thuốc (ví dụ, ho, chảy máu cam). Cần lưu ý rằng cũng có rất nhiều bài báo và đánh giá về hiệu quả của các sản phẩm để bỏ hút thuốc trực tuyến.

Ý kiến cá nhân của tôi:

Tôi đã xem xét nhiều sản phẩm. Theo tôi, có một số lựa chọn phù hợp nhất với một số người. Đề xuất chính của tôi là kiểm tra các liên kết trên trang web này cho các sản phẩm khác nhau để có kết quả tốt nhất. Kinh nghiệm của tôi với nhiều loại sản phẩm: Tôi bắt đầu hút thuốc vào năm 1995 khi tôi 16 tuổi. Tôi là một thiếu niên trong một khu phố tồi tệ với một nhóm người trong khu phố của tôi đã hút rất nhiều thuốc lá. Cha mẹ tôi đã cho tôi một gói thuốc lá mỗi ngày vào cuối những năm 1980. Tôi hút thuốc từ khoảng 18 đến 20 mỗi ngày và có gói riêng từ mẹ tôi vào đầu những năm 1990.

Những ý kiến mới nhất

Smoke Out

Smoke Out

Levi Hensley

Smoke Out tuyệt vời để ngừng hút thuốc cực kỳ hiệu quả, vậy tại sao vậy? Một cái nhìn về trải nghiệ...